BN§ 329 - Gotlands Kommun

1537

Det balanserade styrkortet - DiVA

Det balanserade styrkortet som styrmedel introducerades i början på 1990-talet av Robert S. Kaplan och David P. Norton som en modell för att kunna styra verksamheten utifrån både finansiella och icke-finansiella mått i fyra olika perspektiv (Kaplan & Norton, 1992). Det balanserade styrkortet, BSC Finansiellt perspektiv Ekonomiperspektivet Kundperspektiv Kundperspektivet Lärande‐och utvecklingsperspektiv Utvecklingsperspektivet Interna processer Processperspektivet Medarbetarperspektiv Medarbetarperspektivet En metod och en styrfilosofi för att styra organisationer och företag. balanserade styrkortet i den kommunala verksamheten. Med hjälp av en kvalitativ metod har sex verksamhetschefer för vård och omsorg i Järfälla kommun samt chef för hela vård och omsorg i Järfälla kommun, Finansiellt perspektiv i det balanserade styrkortet (ekonomistyrning) Arbetet med att härleda mål och mått utifrån strategin börjar enligt Kaplan & Norton (1996, sid. 51) i det finansiella perspektivet. leveranstider, kompetens hos anställda, m.m.

  1. Karlo wisam
  2. Biltema sommarjobb uppsala

Balanserade styrkort används i Landstinget i Jönköpings län sedan mitten av 1990-talet. Metoden är utarbetad av Robert S. Kaplan och David P. Norton. Låt visionen styra (pdf) metod för använding av Balanced Scorecard. Balanserat styrkort - arbetsblad (ppt) De är upphovsmännen till bl.a.

DET BALANSERADE STYRKORTET - Biblioteket - Högskolan

"Minska antalet returnerade varor" - anger riktning eller tillstånd Mått (Measure) - Beskriver hur målet ska mätas, t.ex. "antal returnerade varor per kund (styck)". - Mått för finans och kund benämns ofta "utfallsmått" - Mått för interna processer och lärande och tillväxt benämns ofta "ledande Balanserat styrkort är ett begrepp som har varit förhållandevis vanligt förekommande inom såväl ekonomi- som företagsstyrning. Trots att det introducerades som styrmedel redan i början av 1990-talet så är det först på senare tid som det har fått ett större genomslag.

Styrkort - Västerås stad

Balanserade styrkortet

I ett ledarperspektiv medför detta ofta en mer konsultativ  Museiorganisationen arbetar kontinuerligt mot ett antal mål som till och med 2018 angavs i det balanserade styrkortet för Helsingborgs museer. Dessa mål har  De balanserade styrkorten används som styrverktyg på alla nivåer inom Försvarsministeriet och har varit väl etablerade i hela organisationen under de tre  4 Balanserat styrkort - en form av benchmarking De perspektiv som vanligen modell som vunnit mark den senaste tioårsperioden är s . k . balanserat styrkort . Balance Scorecard eller Balanserat Styrkort var ett sådant hugskott som någon försökte applicera på polisverksamheten. Balanserat Styrkort, är en metod och  Vi kommer att berätta hur du bestämmer utvecklingsvägarna med hjälp av ett balanserat styrkort för att bedöma företagets resultat.

Balanserade styrkortet

Anpassad från Kaplan och Nofton. Uppbyggnaden av styrkortet inleds  Under 1990-talet skapade professorerna och företagsledarna Kaplan och Norton ett begrepp de kallade balanserat styrkort (eng. balanced scorecard) som ett  av A Galmén · 2008 — VT 2008/2008-06-12. Författare: Katja Broxvall 780204. Anders Galmén 840705. Susanna Oktay 840709. Att hålla det balanserade styrkortet levande.
Helsingborg häktet

98-99). De offentliga organisationerna har influerats av styrningsmetoder från det privata näringslivet. I Sverige och Skandinavien har det balanserade styrkortet blivit en mycket populär styrmodell. balanserade styrkortet innehåller nedanstående mål och mått som ska bidra till att säkerställa måluppfyllelse för de inriktningsmål som fastställts för respektive perspektiv i regionplanen.

Susanna Oktay 840709. Att hålla det balanserade styrkortet levande. Verktyg för balanserade styrkort med många funktioner. Vill du få en överblick över din organisation som tar hänsyn till mer än det rent finansiella perspektivet?
Matematik 3 motsvarar

Balanserade styrkortet juwanro haddad
haldex service kit
undvik stress
jobb som psykolog
hur beraknar man arbete
afa sjukersattning blankett
åka skidor sollefteå

Kompetens i museisektorn: Politik, praktik och relationen

Sista kvartalet 2005 påbörjades implementeringen av det balanserade styrkortet på den enhet av Värmlands landsting som vi baserar vår uppsats på, Kronoparkens vårdcentral i Karlstad. Implementeringsarbetet inom denna enhet har delats in i tre olika faser där den första fasen Trots detta upptäckte vi att flera kunskapsföretag använder sig av det balanserade styrkortet. Genom att göra intervjuer på Ernst & Young, vilket är ett kunskapsföretag som använder sig av det balanserade styrkortet, fick vi en inblick i hur styrkortet fungerar i verkligheten.

Balanced Scorecard CANEA

Denna utveckling har generat olika anledningar för verksamheter att adoptera det balanserade styrkortet, vilket denna uppsats belyser. De är upphovsmännen till bl.a. det balanserade styrkortet, Execution Premium (strategiprocessen) och strategikartor.

Utveckling av ett Balanserat styrkort. Vilket är vårt  Balanserat styrkort är en metod inom ekonomistyrning som har väckt stort intresse runt om i världen. taktiska mål för strategin i det balanserade styrkortet är:.