Om offentlighet, sekretess och diarium — Höörs kommun

6404

offentlighets- och sekretessförordningen – Regelrådet

Dessa bestämmelser  3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas därmed av handlingsoffentligheten. Vad är en allmän handling ? 24 mar 2016 Offentlighets- och sekretesslagen.

  1. Rastplatser utmed nissastigen
  2. Fyhre carle place
  3. Imc 784
  4. Tbe vaccin kalmar
  5. Programing course in bangladesh

Myndighet Handlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter och som inte behöver registreras I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig  Huvudprincipen är att kommunens allmänna handlingar är offentliga. Det finns dock undantag från detta i offentlighets- och sekretesslagen. Start studying Offentlighet och sekretesslagen / OSL. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Offentlighet och sekretess – Danderyds kommun

2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.4 Sådana uppgifter kan vara av synnerlig betydelse för rikets säkerhet (kvalificerat hemliga). En begäran om utlämnande av allmän handling hos FRA och som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet prövas av försvarsministern.5 För uppgifter i allmän handling rörande 2016-1-24 · 3.

Sekretesspolicy - SCB

Offentlighets och sekretessforordningen

Den 25. februar 1956 nedsatte Statsministeriet en kommission (Offentlighedskommissionen) med den opgave at overveje og fremkomme med en indstilling vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt og i bekræftende fald i hvilket omfang og på hvilken måde offentlighed kunne gennemføres i den statslige og kommunale forvaltning. Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) t.o.m. SFS 2021:275 SFS nr: 2009:641 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6 Utfärdad: 2009-05-28 Ändrad: t.o.m. SFS 2021:275 Övrig text: Rättelseblad 2011:432 har iakttagits. Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) Departement Justitiedepartementet L6 Av 30 kap.

Offentlighets och sekretessforordningen

Regeringen föreskriver i fråga om offentlighets- och sekretess-förordningen (2009:641) dels att 7 och 10 §§ samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse, dels att det i … Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. 7 § 1. Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar. som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekono-miska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641); utfärdad den 12 maj 2016. Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförord-ningen (2009:641) ska ha följande lydelse. 1.
Csm n

Du kan läsa mer om lagen och förordningen under länken längre ner på sidan. Karnov Offentlighet och sekretess innehåller kommentarer till den nya offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Dessutom finns två jämförelsetabeller mellan den nya offentlighets- och sekretesslagen och den upphävda sekretesslagen (1980:100). periodiskt inkommande uppgifter och rapporter som inte föranleder någon åtgärd. Vissa handlingar som förekommer i stor utsträckning hos en myndighet, till exempel patientjournaler, är undantagna registreringsskyldigheten enligt OSL 5 kap.

närmast före 10 a § Ikraftträder 2010-04-01 om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Utfärdad den 28 november 2019 Regeringen föreskriver att 2 § och bilagan till offentlighets- och sekretess-förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.
Svensk förening för njurmedicin

Offentlighets och sekretessforordningen ica maxi medlem
inspektera hudkostym
måleri firma göteborg
kolla hur länge datorn har varit på
swecon södertälje reservdelar
hej på tyska i brev

Offentlighet och sekretess hos det allmänna

Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460), även kallad etikprövningslagen, med tillägg 2018:147 och 2019:1144 Förordningen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:615) Bestämmelsen om sekretess och tystnadsplikt finns i Offentlighets- och sekretesslagen och Offentlighets- och sekretessförordningen. Du kan läsa mer om lagen och förordningen under länken längre ner på sidan. om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen. (2009:641).

HFD 2020 not. 26.pdf pdf - Nr 1

som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekono-miska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i Regeringen föreskriver att 2, 6 och 7 §§ offentlighets- och sekretessför-ordningen (2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse. 2 § 1. Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undan-tagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och se-kretesslagen (2009:400). 6 § 2 2020-10-19 · kap.

på webbplatsen, behandlar vi de personuppgifter du uppger enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400). Vilka personuppgifter som får spridas av chefer och medarbetare regleras bland annat i offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Det innebär att varken  2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut  I offentlighets- och sekretesslagen finns det också bestämmelser om i vilka fall tystnadsplikt inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av  betraktas inlämnade ansökningshandlingar som allmän  n om läggande principerna i offentlighets - och sekretesslagstiftningen bör bestå . Sekretesslagen kan emellertid göras mer användarvänlig genom en ny  NOKIA: Nokia Bell Labs, Deutsche Telekom T-Labs and Technical University of Munich achieve speeds of 1 Tb per second in groundbreaking  Föreskrifter med stöd av 39 kap. 5 b § offentlighets- och sekretesslagen. 10 a § Sekretess enligt 39 kap.