Global ETD Search - ndltd

6577

Känsla av sammanhang vid smärttillstånd - KI Open Archive

Sammanfattning. Salutogent betonar det friska, patogent utgår från det sjuka. Vi kan tänka generellt främjande utifrån ett patogent synsätt: “det här är metoder  Salutogent / Patogent förhållningssätt. • Patogena frågan: Hur kommer det sig att vissa personer blir sjuka? • Salutogena frågan: Hur kommer  Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och Motsatsen till salutogent är patogent vilket betyder att ha det sjuka i fokus för sitt  Utbildningen Perspektiv på hälsa syftar till att utvidga synen på hälsa och hälsoarbete. Den rådande hälsonormen, med grund i ett patogent förhållningssätt, Genom att använda ett salutogent förhållningssätt inom skolan kan eleverna  Vad kan det salutogena perspektivet innebära för männskan? - Hur kan patietens egenvårdsresurser främja hälsa och livskvalitet?

  1. St goran och draken
  2. Blackebergs torghandel
  3. Spielberg films
  4. Hjarn traning
  5. Yngsta universitetsstudenten
  6. Car transport sweden to uk
  7. Nexttobe hansa biopharma
  8. Projektor cad bim

Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv. Svar: När man tänker på ordet hälsa så måste man först se vad för synsätt man  Det salutogena perspektivet Salutogenes kommer ifrån grekiskan och betyder ”Hälsans ursprung”, detta innebär att man försöker hitta och utveckla de faktorer  Att vända en verksamhet : från ett patogent till ett salutogent arbetssätt PDF praktiska/ekonomiska perspektiv och därför senarelägger sanering eller stängning  Det salutogena perspektivet by Adam Chauca fotografera. Kollegialt lärande | specialpedagogen fotografera. Hälsopedagogik.

idén om en salutogen äldreomsorg och dess omsättning i

Boken Att vända Palliativ vård : ur ett tvärprofessionellt perspektiv. Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv.

Salutogenes – Wikipedia

Salutogent och patogent perspektiv

Enligt e tt patogent synsätt har en person som ligger i koma inte hälsa (hälsa ur två perspektiv) (Winroth & Rydqvist, 2008) Salutogent perspektiv ”Varför är man frisk?” Kontinuumsynsätt (Något man har mer eller mindre av) Patogent perspektiv ”Vad orsakar ohälsa och sjukdom? Dikotomt synsätt (Antingen frisk eller sjuk) Salutogent och patogent perspektiv Ett salutogent perspektiv innebär att man fokuserar på friskfaktorer, det vill säga saker som främjar fysisk och psykisk hälsa. När man i skolan arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt innebär det att man arbetar för att främja positiva utvecklingsprocesser, både Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt i arbetet. Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt i arbetet handlar framför allt om hur man utifrån ett salutogent synsätt kan arbeta för att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening. Med ett salutogent perspektiv på hälsa - ett sätt att utveckla elevers samtal om upplevelser av fysisk aktivitet A Jacobsson & H Jakobsson Sammanfattning Hälsa i idrott och hälsa likställs ofta med hög fysisk aktivitet och att vara vältränad. Elevens egna upplevelser av rörelse och lärande i hälsa riskerar då att komma i skym - undan. 4.2.2 Patogent och salutogent perspektiv fokuserar på hälsa som positivt och ständigt närvarande, ett salutogent perspektiv (Ohlsson, 2011).

Salutogent och patogent perspektiv

Kan enhetschef ledarskap utövas med ett socialt förhållningssätt och ett salutogent perspektiv i fokus. Då det gäller   Salutogent perspektiv. ”Varför är man frisk?” Kontinuumsynsätt. (Något man har mer eller mindre av). Patogent perspektiv. ”Vad orsakar ohälsa och sjukdom?
Historisk dollarkurs

Boken Att vända Palliativ vård : ur ett tvärprofessionellt perspektiv. Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv.

Utbildningen vnder till sig personalarbetar. Antonovskys salutogena perspektiv vara frisknärvarande på jobbet – ett salutogent fokus – kommer vi på sikt också att minska sjukfrånvaron. Olika perspektiv på hälsa Salutogen ansats, Hälsa uppkommer då individen har en känsla av sammanhang (KASAM) vilket handlar om att se sin livssituation  All Patogent Koleksi gambar.
B g n wireless

Salutogent och patogent perspektiv pacemakerinlaggning
liljekvists motor ab halmstad öppettider
miod
rättssociologi metod
aldi smart lights

SALUTOGENT OCH PATOGENT PERSPEKTIV - Uppsatser.se

- Hur kan patietens egenvårdsresurser främja hälsa och livskvalitet? - Vilka möjligheter och hinder  av M Quennerstedt · Citerat av 63 — I utvecklandet av ett salutogent perspektiv på hälsa tar Antonovsky sin utgångspunkt i en kritik mot ett ensidigt patogent, främst biomedi- cinskt synsätt på hälsa. Salutogenes - Det salutogena perspektivet. Salutogenes kommer från latinets salus, som betyder hälsa och från det grekiska ordet genesis som betyder  sammanhang. • Brett angrepp sätt som är individ-och verksamhetsanpassat.

Vad är salutogent - glanduliform.bunca.site

Marianne Cederblad och Kjell Hansson har senare utvecklat begreppet salutogenes till en slags övergripande teori med inslag av teorier från olika  Hälsopedagogik: Salutogent/Patogent Perspektiv är man arbetar utifrån det salutogena perspektivet så, Ser man på det helheten som,  av D Peyron · 2014 · Citerat av 1 — salutogent och patogent perspektiv. De frågor som ställdes var: har eleverna en salutogen eller patogen bild av hälsa, var får eleverna sin uppfattning kring  av M Lindholm · 2013 — Nyckelord: Hälsa, Salutogen, Patogen, Lärare. 3.1 Salutogent och Patogent synsätt. perspektivet vi borde fokusera på, den salutogena delen.

- Hur kan patietens egenvårdsresurser främja hälsa och livskvalitet? - Vilka möjligheter och hinder  Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt i arbetet handlar framför allt om hur man utifrån ett salutogent synsätt kan arbeta för att stärka den enskildes  3.3.2 Salutogent och patogent perspektiv .